Contact

Mijn studio is te vinden op ‘ De Werf’ in Alphen a/d Rijn.
Industrieweg 4-C
2404 BZ Alphen a/d Rijn

E. info@boukjevaniperen.nl
T. +31 (0)6 26 27 48 85

About me

| Nederlandse tekst beneden

In my artwork I’m drawn to the role of women through the ages.
It became apparent to me that women in (the Western Christian) history clearly are assigned an inferior role …or set as an example. The question is, where does that leave me as a woman? What does it mean to me as an artist?
I’m drawn to contradictions, the influence of time, and the role of our perception and culture on our judgements and opinions.
Virgin Mary vs. prostitute Mary Magdalene. Purity vs. Sex. Innocence vs. guilt. Ecstasy vs. orgasm. Hysteria

I came across the phenomenon of Hysteria and I couldn’t get it out of my head. It’s a mental illness that almost only affected woman. There were different stages, each with its own typical characteristics. The fascinating thing is that due to time and human understanding and interpretation of the human brain, the phenomenon of hysteria disappeared. I went physical through all of the stages and captured those into pictures; trying to grasp the feeling and identify myself with it. What’s the status-quo? And what happens if you can’t or won’t live up to the standard? There’s friction.

Ask questions, change your perception, place yourself in someone else’s shoes.
Be mindful that opinions, values and culture are relative. So we feel united and respect each other, despite our differences. Connect through love. We’re all one.

Boukje van Iperen (1987) lives and works in Alphen a/d Rijn (the Netherlands).


Over mij

In mijn werk houd ik me veel bezig met de rol die de vrouw door de tijd heen speelt.
De vrouw wordt in de geschiedenis van onze (westers christelijke) traditie vaak ondergeschikt en ongelijk neergezet… of ze wordt als voorbeeld gesteld. In ieder geval niet als gelijke gezien. In deze traditie waar ik me toe moet verhouden, roept het de vraag op waar ik mijzelf bevind.En wat betekent het voor mij als kunstenaar?
Interessant vind ik de tegenstellingen, de invloed van tijd en wat de invloed van onze perceptie en cultuur is wanneer we tot een oordeel komen en een standpunten innemen.
Maagd Maria vs. Prostituee Maria Magdalena. Reinheid vs. Seks. Onschuld vs. Schuld. Extase vs. Orgasme. Hysterie.

Het fenomeen hysterie kwam ik tegen en het liet me niet meer los: Hysterie was een psychische ziekte waar vrijwel alleen vrouwen aan konden lijden. Het bestond uit verschillende fasen, ieder met zijn typische kenmerken. In schetsen, studies en foto’s is dit vastgelegd. Zo snel als deze diagnose opkwam, zo snel verdween deze ook weer uit het tijdsbeeld. Door onderzoek en de ontwikkeling van de neurologie verdween hysterie uit beeld. Alles is tijdgebonden en afhankelijk van perceptie, cultuur etc. Mijn onderzoek heeft geresulteerd in een fotoserie in een poging mijzelf hiertoe te verhouden. Want wat is de standaard en wat als je je daar niet toe kunt of wilt verhouden? Het schuurt.

Het is denk ik belangrijk om de kern en de verbinding met elkaar op te zoeken –
door het stellen van vragen, bewust te veranderen van perceptie, te verplaatsen, te onderzoeken en je bewust te zijn van de relativiteit van meningen, normen en waarden en cultuur. Dat het overstijgt en we verbondenheid voelen, de verschillen respecteren en alles vanuit liefde benaderen.
We zijn allemaal één.

Boukje van Iperen (1987) woont en werkt in Alphen a/d Rijn (the Netherlands).